Capaciteiten

Datum: 3 mei 2018 | Oriëntatie

Met Capaciteiten bepaal je snel en gemakkelijk of je op het vereiste niveau problemen analyseert en oplost, overzicht krijgt en verbanden legt, maar ook hoe je tot een oordeel komt en beslissingen neemt.

De uitslag van de test geeft direct inzicht in het gemak waarmee je nieuwe informatie eigen kunt maken en toepassen. De algemene cognitieve capaciteiten vormen de beste voorspeller voor werksucces.

Hoe werkt Capaciteiten?

Voor de ontwikkeling van Capaciteiten is een aantal van de meest toonaangevende modellen op het gebied van intelligentie geïntegreerd. Er wordt zowel getest op onderdelen die een beroep doen op aangeboren intelligentie als op onderdelen die meer gebaseerd zijn op kennisverwerving. Hierdoor ontstaat een compleet profiel van de kandidaat. Zo geeft de test zowel inzicht in verbale, figurale en cijfermatige capaciteiten. Afhankelijk van het niveau bestaat Capaciteiten uit 5 tot 7 subtests (afnameduur ± 70-95 min.) Voor toepassing op afstand en efficiënt testgebruik is er de thuistest met checktest.

Capaciteiten is uitstekend te gebruiken bij:

  • Het bepalen van het werk- en denkniveau
  • Het geven van een objectief geschiktheidsadvies
  • Het inschatten van het met succesvol afronden van een (vervolg)opleiding
  • Het toetsen van de realiteit van ontwikkel- of loopbaanplannen

Waarom inzetten?

Capaciteiten is ontwikkeld op basis van de meest toonaangevende modellen op het gebied van intelligentie. Met een zeer positieve beoordeling door de onafhankelijke COTAN.