Laatste nieuws

ontwikkelen bloeien Ontwikkelen in je loopbaan, een must!

Wat wil jij leren m.b.t. kennis, vaardigheden en/of gedrag? Wat wil jij verbeteren of veranderen? Waarom ontwikkelen? Onze werkzaamheden veranderen. Dit komt bijvoorbeeld omdat de samenleving verandert en omdat er steeds meer technische hulpmiddelen komen. Ook verandert de vraag en het aanbod van werk. Om met deze veranderingen goed te kunnen omgaan is het belangrijk […]

Wandelcoaching

Vitaal op (loopbaan)pad Fysiek en mentaal in beweging blijven is zeker in deze periode belangrijk. Stil zitten is geen optie als het om vitaliteit en ontwikkeling gaat, bewegen gaat niet vanzelf en nadenken is terugkijken en vooruitkijken. Als je deze punten met elkaar combineert heb je een mooi startpunt om de slag te gaan met […]

FlexCap Update

Op 1 april is FlexCap gestart met het matchen van vraag en aanbod van werkzaamheden. Het is mooi om te kunnen melden dat FlexCap ook ‘echt werkt’. De eerste enthousiaste medewerkers die zich hebben aangemeld zijn ook daadwerkelijk actief bezig met andere werkzaamheden. Bij de servicedesk van FD zijn er momenteel vijf FlexCap’ers aan de slag, maar […]

CapTalent geeft je kleur met Insights Discovery!

Haal het allerbeste uit jezelf door je zelfinzicht te verbeteren. Leer onderlinge verschillen te waarderen en benutten en creëer een werkomgeving waar innovatie, creativiteit en productiviteit de ruimte krijgt. Hoe het werkt Insights Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en […]

Online Coaching en begeleiding bij CapTalent

Inzicht in jezelf en anderen helpt ook in de virtuele samenwerking met je collega’s.  Ingegeven door het huidige werken op afstand is onze nieuwste update het aanbieden van ‘online-coaching’. Door de huidige, veelal thuiswerk, situatie is het natuurlijk ook goed mogelijk dat je juist nu met vragen zit die prettig zijn om met een coach […]

Flexcap

FlexCap: Tijdelijke inzet en/of beschikbaarheid van werk De basis op orde door samenwerking in Wendbaar organiseren en Persoonlijk leiderschap Nu afgelopen week, en wellicht ook de komende weken thuiswerken de norm is geworden, bereiken de unit HR in toenemende mate berichten die zich grosso modo laten samenvatten in de volgende twee punten: Mijn werkzaamheden worden […]

Wie ben ik?

Als je loopbaankeuzes maakt, is het belangrijk dat je een goed beeld hebt van je persoonlijkheid. Als je alleen kijkt naar de mogelijkheden qua functies is de kans aanwezig dat je iets kiest dat niet goed bij je past. Met het Oriëntatietraject van CapTalent ga je op een gestructureerde wijze aan de slag met vragen […]

Waar Sta ik?

Waar sta je in je loopbaan/carrière? Het is goed om regelmatig bij dit soort vragen stil te staan. Durf jij je af te vragen of je nog op de juiste plek zit? Of wat er voor nodig is om op de juiste plek te komen? Gaat het om aanpassingen of groeimogelijkheden in je eigen functie? […]

Wat wil ik?

Het doel van een oriëntatietraject is het vinden van een, voor jou, passende ontwikkelstap of werkomgeving. Het oriëntatietraject staat op een krachtige manier stil bij jouw talent, ambities, kennis en vaardigheden om jou vervolgens succesvol in beweging te kunnen laten komen aan de hand van een actieplan. Het oriëntatietraject bestaat uit de volgende zeven stappen: […]

Capaciteiten

Met Capaciteiten bepaal je snel en gemakkelijk of je op het vereiste niveau problemen analyseert en oplost, overzicht krijgt en verbanden legt, maar ook hoe je tot een oordeel komt en beslissingen neemt. De uitslag van de test geeft direct inzicht in het gemak waarmee je nieuwe informatie eigen kunt maken en toepassen. De algemene cognitieve […]