Regie over je eigen loopbaan

CapTalent is sinds 2013 het loopbaan- en ontwikkelcentrum van de gemeente Capelle aan den IJssel.

De professionals van CapTalent staan voor je klaar om jouw te informeren, te coachen, te stimuleren, te adviseren en te faciliteren in jouw loopbaan zodat ook jij kan zeggen iheb talent’. (keptalent)

Onze missie

CapTalent staat voor ontwikkeling en bevlogenheid door creativiteit, lef en actie! 

‘Het beste uit mensen halen om plezierig, vitaal en aantrekkelijk inzetbaar te kunnen zijn. Het CapTalentTeam zet haar professionele deskundigheid in, zodat mensen zelf hun regie kunnen pakken over hun loopbaan?

Het creëren van optimale inzetbaarheid door plezier, betrokkenheid, vitaliteit en ontwikkeling betekenis te geven in verschillende levensfasen. 

Waarom?

Door de dynamische maatschappij waarin wij leven zijn organisaties continue in beweging. Werkzaamheden veranderen, functies en taken verdwijnen en nieuwe worden in het leven geroepen.  Om het juiste toekomstperspectief te realiseren is het zaak om de eisen en mogelijkheden van medewerkers en organisatie goed op elkaar af stemmen. Dit om zowel als medewerker en als organisatie optimaal en prettig te kunnen presteren. In de huidige arbeidsmarkt is het noodzakelijk om zelf verantwoordelijkheid te pakken voor de eigen loopbaan om succesvol duurzaam en vitaal inzetbaar te kunnen zijn.

Hoe?

Het is onze passie om mensen bewust te maken en te laten bewegen om hun competenties en talenten optimaal tot uiting te laten komen. Dit zodat zij met plezier, vitaal en professioneel inzetbaar zijn gedurende hun loopbaan.

Wij investeren in mensen door aandacht te geven aan het vinden van de juiste match tussen de inhoud van het werk enerzijds en deskundigheid, bevlogenheid en verantwoordelijkheid anderzijds.

Wat?

CapTalent heeft naast een professioneel instrumentarium de deskundigheid om door middel van advisering, coaching en ondersteuning mensen te faciliteren in mobiliteit- en loopbaanontwikkeling. Wij maken mensen bewust van hun eigen talenten, competenties en capaciteiten, het omgaan met ambitie en drijfveren en het opmerkzaam zijn op kansen en mogelijkheden om optimaal inzetbaar te zijn.

Hoe kunnen we jou het beste helpen?