Vitaliteit

Zelf de regie nemen om optimaal inzetbaar te kunnen zijn en te blijven om met bevlogenheid mee te  bewegen, bij te blijven, te ontwikkelen én met plezier, vitaal en professioneel inzetbaar zijn.

Vitaliteit
Richt zich op het behoud en de verbetering van de gezondheid van de medewerkers met daarin aandacht voor activiteiten ten behoeve van zowel het fysieke, mentale als sociale welbevinden van de medewerkers. Uitgangspunt is een energieke, veerkrachtige en fitte medewerker.

Employability
Richt zich op het behoud en het verhogen van vakmanschap door ontwikkelingsgerichte activiteiten te ondernemen om toegerust te zijn op huidige of toekomstige werkzaamheden. Maar is ook gericht op activiteiten om de thema’s Flexibiliteit en Mobiliteit om zowel de inzetbaarheid als de uitzetbaarheid te verhogen.

Werkvermogen
Richt zich op het behouden, stimuleren en activeren van een prettige werksfeer en werkplezier door activiteiten te ondernemen om motivatie, betrokkenheid en bevlogenheid bij medewerkers te verhogen. Maar ook zingeving en autonomie in het werk door ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën en verbinding met collega’s zijn cruciale factoren die bijdragen aan bevorderen van werkplezier en betrokkenheid.

Vitaliteit geeft energie!

Vitaliteit geeft energie!

De Amerikanen hebben er een fantastisch woord voor: deskercise. Bewegen achter je bureau. Gewoon doen? Bekijk deze tips: Kantoorgym: de 10 beste oefeningen voor achter je bureau 12 manieren om...
Continue reading ›
Deze 5 factoren bepalen je werkgeluk…

Deze 5 factoren bepalen je werkgeluk…

Welke factoren bepalen eigenlijk je werkgeluk? Het Instituut voor Positieve Psychologie (IvPP) - nu Brout - genaamd deed onderzoek naar het geluksmodel van Martin Seligman, een van de grondleggers van de Positieve Psychologie,...
Continue reading ›
Vita checked!

Vita checked!

Hoe staat het met jouw Vitaliteit? doe de check! Mijn vitaliteit Hoe gezond ben ik? Hoe staat het met mijn fysieke belasting? Hoe goed slaap ik eigenlijk?  Hoe staat het...
Continue reading ›
Bevlogenheid en vitaliteit

Bevlogenheid en vitaliteit

Bevlogenheid en vitaliteit werknemer openbaar bestuur zorgelijk. Werknemers bij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk zijn minder vitaal en bevlogen dan medewerkers in de private sector. Van de ambtenaren is...
Continue reading ›

Vragen over vitaliteit?